FRANCI GREYLING

TUIS | STORIEWERF | SKRYFWERK | KUNSTENAARSBOEKE | PROJEKTE | GEMEENSKAP | SKRYFOPLEIDING | NAVORSING | PROFIEL

Gemeenskap

jong skrywers

Jong skrywers van Promosa

Franci Greyling saam met ander

2012


JONG SKRYWERS PROMOSA

ONS EIE STORIES RYSMIERBULT

ONS EIE STORIES PROMOSA

MOEDER BRAAIEN

 

jong skrywers

Hierdie projek met jong skrywers uit die plaaslike gemeenskap van Promosa, Potchefstroom het in 2012 plaasgevind. Die projek het deel gevorm van 'n oorkoepelende kreatiewe en navorsingsprojek: Weerspieëling en weerklank: Gesprekke oor tipografie, topografie en tipologie.

Die doel van die projek was om talentvolle jong skrywers in Promosa aan 'n verskeidenheid kreatiewe aktiwiteite bekend te stel, hulle belangstelling te prikkel en vaardighede uit te brei – spesifiek met betrekking tot die kreatiewe proses van skryf en publikasie. Sodoende is die jong mense ook by die oorkoepelende projek en reflekterende gesprek betrek.

Die kursus het bestaan uit 'n reeks van agt werkswinkels wat Saterdagoggende op die NWU-kampus aangebied is. Die reeks werkswinkels het die volgende aktiwiteite ingesluit: basiese fotografie, kreatiwiteitsaktiwiteite en beginsels van kreatiwiteit, skryf van prosa en poësie, beginsels van tipografie en letterontwerp, uitleg, voorbereiding vir uitstalling, uitstalling en aanbieding van kreatiewe werk.

Die projek is aangebied deur die vakgroep Skryfkuns in samewerking van die ATKV-Skryfskool, die Kreatiwiteitsentrum aan die NWU-Potchefstroomkampus en belangstellende individue. Die kerngroep het bestaan uit die organiseerder en fasiliteerder, Franci Greyling (Vakgroep Skryfkuns), navorser en aanbieder, Marlies Taljard (Akademiese Geletterdheid) en die projekassistent, Leonora van Rooyen. Leonora, 'n derdejaar­skryfkunsstudent wat self uit Promosa kom, was van meet af aan deel van die besluitnemingsproses en die organisasie van die projek.

Die werk van die jong skrywers van Promosa en studente in Skryfkuns is in 'n bundel opgeneem wat deur die skryfkunsstudente saamgestel is.

fotografie

So maak mens ... basiese fotografiese beginsels deur Jean le Cluz Theron - saam met Sipho Mkefa

“But ever since this project there has been a new side that I have and I never knew of. I have found new identity, I express myself in a new way, I even talk in a new way. My life has now become a story. I have a way of creativity around everything. I enjoy reading more, before I didn’t read this much, but now I am proud with a pen in hand.” (Sipho Mkefa)

kyk

Dit het ons raakgesien

“I have already learned so much, from deeper meaning of words and graphics, to looking into detail of things, seeing things that are there but never look time to look closer.” (Papi Xubuzani)

skryf

Kreatiewe aktiwiteite en skeppende skryfwerk: Shaday Hendricks

“Ek het net weereens besef dat ek kan kreatief wees en by die projek het ek ook geleer dat my skryfwerk of enige iets wat ek doen is nie altyd verkeerd nie, ek moet erken ek het nou meer selfvertroue.” (Shaday Hendricks)

Jong skrywers, Promosa

Skryf van lirieke - saam met Deon Meiring

“Vandag se klas was aaawhsome! Ek het dit alles geniet veral die deel waar my gedig in ʼn liriek omskep was en vir my gesing was! Whoaw!! Het ek rillings, grillings en hoenderpuisies gekry!” (Andrea Chinean, sessie 4)

uitleg

Uitleg van plakkate saam met studente van Grafiese Ontwerp

uitstalling

Gereedmaak van die uitstalling

optrede

Voordrag van eie werk

“Always be alert! Reading writings and signs around you can be as fun as meeting new people. In fact, it is meeting new people, because you are entering someone’s thoughts and if you can spend some quality time with the writings trying to dig deep, you will find fascinating outcomes.” (Papi Xubuzani – Uit Mute public speakers)

gehoor

'n Vasgevange gehoor

uitstalling

'n Gedeelte van die uitstalling in die Frans du Toit-gebou op die kampus

ww

 

Weerspieël & weerkl(ink) - skeppende werk van Skryfkunsstudente en jong skrywers van Promosa

2013