FRANCI GREYLING

TUIS | STORIEWERF | SKRYFWERK | KUNSTENAARSBOEKE | PROJEKTE | GEMEENSKAP | SKRYFOPLEIDING | NAVORSING | PROFIEL

Gemeenskap

s

Ons eie stories: Promosa

Franci Greyling en Anneretha Combrink

2004


JONG SKRYWERS PROMOSA

ONS EIE STORIES RYSMIERBULT

ONS EIE STORIES
PROMOSA

MOEDER BRAAIEN

 

soetsuurlemoen

 

Die soetsuur lemoen: Hartseer en geluk van Promosa

Saamgestel deur Franci Greyling & Anneretha Combrink

2004


 

Promosa

Ons deel die lewe met mekaar, die soet en die suur, die hartseer en geluk. Ons herinneringe en drome is vervleg met mekaar met mekaar, en ons stories word deur onsself en die mense rondom ons geskryf en vertel. Tog is daar gemeenskappe wie se stories onbekend bly - tye, plekke en mense waaroor daar min geskryf is. Wanneer die oumense nie meer daar is nie, is die stories en herinneringe vir altyd verlore.

Om hierdie rede het die Vakgroep Skryfkuns van die Skool vir Tale, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, 'n gemeenskaps- en navorsingsprojek van stapel gestuur, naamlik: Om die wêreld oop te skryf: Boeke uit die gemeenskap.

Die hoofdoel van die projek is om lees, en veral skryf, onder die Afrikaanse gemeenskap van Promosa, Potchefstroom te bevorder. Die projek is tydens April en Mei 2004 onder leiding van Franci greyling uitgevoer, met behulp van Anneretha Combrink as navorsingsassistent en heelparty voor- en nagraadse Skryfkunsstudente. Verskeie segmente van die gemeenskap is betrek by stories, storievertel, lees, skryf en boekemaak.

Oud en jonk, geletterd en ongeletterd was betrokke by die verskillende dele en fases van die projek. By Promosa Primêr het graad 6-leerders deelgeneem aan boekmaak- en storieskryfsessies. 'n Skryfkompetisie, geborg deur Lapa-Uitgewers, het aan leerders van Promosa Sekondêr die geleentheid gegee om hulle stories te deel. Dit is opgevol met 'n skryfkursus vir jong skrywers wat deur die ATKV-Skryfskool aangebied is. By die Dienssentrum vir Bejaardes is 'n storievertel-dag gehou. Opnames van die vertellings is later getranskribeer tervan van die bejaardes ook self hul stories neergeskryf of laat opteken het.

Hierna het verteenwoordigers uit die verskillende projekte 'n boekmaakwerkswinkel by die universiteit bygewoon. Tydens die werkswinkel is stories uitgekies, tekste geredigteer, illustrasies gemaak en oor die samestelling, ontwerp en titel van die bundel besluit.

'n Uitstalling by die Promosa-biblioteek het die gemeenskap deurlopend op hoogte gehou van die verskillende dele en fases van die projek.

Die soetsuur lemoen: Hartseer en geluk van Promosa is geskep deur en vir die gemeenksap.

Dit was 'n voorreg om by hierdie projek betrokke te wees en in die stories, herinneringe, ervaringe en drome te deel. Ons het elkeen 'n skyfie van die lemoen gekry - en dit was soet.

Franci Greyling & Anneretha Combrink

Junie 2004

Eie boekies Promosa

Ons maak ons eie boekies vir ons eie stories - Promosa Primêre Skool

skryfkursus

Skryfkursus deur Hans du Plessis - Promosa Sekondêre Skool

stories vertel

Storievertel-dag by die Dienssentrum vir Bejaardes

publikasiewerkswinkel

“Ek dink dis goed en wonderlik dat mense ‘n kans gehad het om hul stories te vertel. Dis nou ‘n verligting, want iets is uit.” (17 jr)

“Ek wil net dankie sê aan julle omdat julle ons so baie geleer het van boeke. Ek het nooit so baie geweet van boeke nie.” (11 jr)

 
Godfrey van Rooyen

 

Lees Godfrey van Rooyen se verhaal op Storiewerf
(Illustrasies deur Emily Bornhoff)

Kierietjie, kierietjie, trek weg


 

Greyling, F. 2005. Oor grense heen: 'n Deelnemende projek ter bevordering van skryf in ontwikkelende gemeenskappe. Stilet XVII (2) 2005.

Greyling, F & Combrink, A. 2008. 'n Storie met baie stories: Identiteit en konteks in die interpretasie en re-interpretasie van “Kierietjie, kierietjie trek weg!”  Mousaion 26(2) 2008. ISSN 0027‐2639