FRANCI GREYLING

TUIS | STORIEWERF | SKRYFWERK | KUNSTENAARSBOEKE | PROJEKTE | GEMEENSKAP | SKRYFOPLEIDING | NAVORSING | PROFIEL

Gemeenskap

ons eie stories Rysmierbult

Ons eie stories: Rysmierbult

Anneretha Combrink en Franci Greyling
In samewerking met die Farm Labour and General Health Programme (FLAGH) aan die NWU.

2005-2006


JONG SKRYWERS PROMOSA

ONS EIE STORIES RYSMIERBULT

ONS EIE STORIES
PROMOSA

MOEDER BRAAIEN

 

rysmierbult

 

Die pad deur Rysmierbult
The road through Rysmierbult
Tsela ee fetang mo Rysmierbult

Saamgestel deur Anneretha Combrink
2006

 

pad rysmierbult

Die Rysmierbult-distrik naby Potchefstroom (Noordwes Provinsie, Suid-Afrika) het 'n interessante en unieke geskiedenis. Eens op 'n tyd was die kleinhoewebewoners langs die rivier 'n hegte gemeenskap wie se lewens gewentel het rondom boerderybedrywighede en die delwerye. Die delwerye het dan ook baie mense na die distrik gelok, en spoedig het daar 'n eie hotel, poskantoor, winkels, 'n skool en selfs 'n tronk op Rysmierbult ontstaan.

Met so 'n bont mengsel van mense bymekaar, is daar natuurlik saans om die kombuistafel en kookvuur baie interessante staaltjies vertel.

Vandag het die myne, die hotel en die tronk verdwyn. Wat eenmaal kleinhoewes langs die Mooirivier was, het met die jare verander in groot kommersiële boerderye. Baie van Rysmierbult se inwoners het gesterf of weggetrek. Tog bly die stories van en herinneringe aan hierdie mense voortbestaan.

Een plek waar die verlede, hede en toekoms verweef geraak het, is die kommersiële boerdery van die Oosthuizens van De Beerskraal en Roodewal. Sommige van die plaas se bewoners het ver gereis, en die einde van hul pad op Rysmierbult gevind. Vir lede van die jonger generasie is dit maar die begin van die reis.

In Die pad deur Rysmierbult deel die bewoners van De Beerskraal en Roodewal hulle stories. Die boek is die resultaat van 'n gemeenskapsprojek, Ons eie stories: Boeke deur die gemeenskap. Dit is die tweede projek van hierdie aard wat deur die Vakgroep Skryfkuns, Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit gedoen is. Dié keer is die projek aangepak in samewerking met die Farm Labour and General Health Programme (FLAGH) aan die NWU.

Anneretha Combrink
2006

mondelinge vertellings

Anneretha Combrink luister na die vroue se vertellings

kreatiewe skryfoefeninge

Kreatiewe skryfaktiwiteite in die skooltjie

Gert Hendriks

Gert Hendriks vertel sy stories

boekbekendstelling

Boekbekendstelling: Om eie stories raak te lees

Gert Hendriks

 

Die bundel bevat vertellings deur die plaaseienaars, plaaswerkers, vroue en kinders.

Lees stories soos vertel deur Gert Hendriks op Storiewerf:

Jakkals en wolf
Die goue skip met vlerke

Meer oor die projek: Combrink, A & Kruger E. 2013. Multidissiplinêre vennootskappe in gemeenskapseie woordkunsprojekte – ’n Gevallestudie. Literator 34(2)