FRANCI GREYLING

TUIS | STORIEWERF | SKRYFWERK | KUNSTENAARSBOEKE | PROJEKTE | GEMEENSKAP | SKRYFOPLEIDING | NAVORSING | PROFIEL

Kunstenaarsboeke

kunstenaarsboeke

Mooirivier: Weerspieëling en weerklank

2013

Groepsuitstalling: Weerspieëling en weerklank: Gesprekke oor tipografie, topografie en tipologie


AVONTUUR

TINBOEKTOE TOE

MOOIRIVIER

weerspieel en weerklank

Mooirivier: Weerspieëling en weerklank

opening

Franci Greyling (kunstenaar) en MJ Marais (drukker en boekbinder)
Opening in die NWU-Galery

fotokant

rivier

woordrivier

Die woordrivier: indrukke

Ingrepe

Ingrepe

uitstalling up

Uitstalling by die ALV-kongres, Universiteit van Pretoria, 2014

Die kunstenaarsboek-installasie, Mooirivier: Weerspieëling en weerklank, bestaan uit twee agt meter lange konsertinaboeke uitgestal op twee parallelle uitstaltafels. Die inhoud van die boeke is saamgestel uit foto’s wat in die loop van die Mooirivier geneem is en teks waarin 170 jaar se geskiedenis (indrukke en ingrepe) weergegee word. Materiaal hiervoor kom o.a. uit reisjoernale, verhale, gedigte, lirieke, essays, vertellings, persberigte, reklamemateriaal en navorsingsverslae. Gedeeltes van die teks is voorgelees en vermeng vir impressionistiese klankbaan. Die leser kan, terwyl die werk besigtig word, met 'n MP3-speler na die klankstroom luister. Besoekers moet as’t ware in en langs die rivier loop om die hele uitstalling te kan sien – die werk bied sodoende 'n fisiese en multimodale ervaring aan die besoeker. Hierbenewens is besoekers uitgenooi om deel te neem aan die Mooiriviergesprek; 'n tafeltjie met terugvoerkaartjies vir dié doel vorm deel van die uitstalling.

In aansluiting by my navorsing oor kunstenaarsboeke, multimodaliteit en alternatiewe publikasie­moontlikhede het ek in 2015 ’n eksperimentele video gemaak met die 32 foto’s wat in die boek gebruik is (aangevul met bykomende foto’s), gedeeltes van die tipografie van die woordrivier, en die Mooirivierklankstroom en -fragment.

 

mooiriviergesprek

Kreatiewe momente van die Mooirivier in beeld en klank saamgevat (Claudia Gouws) - TD The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa, 2013 9(1)