FRANCI GREYLING

TUIS | STORIEWERF | SKRYFWERK | KUNSTENAARSBOEKE | PROJEKTE | GEMEENSKAP | SKRYFOPLEIDING | NAVORSING | PROFIEL

Navorsing

navorsing Illustrasie: Ian Marley

Navorsingsartikels

 

 

 

Greyling, F. 2017. Plekspesifieke digitale literatuur: samespel en wisselwerking in nuwe kontekste. LitNet Akademies Jaargang 14(2)

Greyling, F., 2015, Sin van plek, ingeplaastheid en bioregionaliteit in ’n kunstenaarsboek-installasie, Mooirivier: weerspieëling en weerklank. LitNet Akademies Jaargang 12(3)

Greyling, F. 2014. Sin van plek en bioregionalisme: gelaagdheid in 'n kunstenaarsboek-installasie van Stanley Grootboom. South African Journal of Art History 29(4)

Greyling, F. 2014. Stories in Transition. Observations at Grassroots Level. (reds. Geerts Sylvie & Van den Bossche Sara, Never-ending Stories. Adaptation, Canonisation and Ideology in Children's Literature, Academia Press.)

Greyling, SF. 2013, Tinboektoe toe: ’n Ruimtelike ontdekkingsreis’, Literator 34(2), Art. #428, 15 pages. http://dx.doi. org/10.4102/lit.v34i2.428

Greyling, F & C. Lotz. 2012. Interdissiplinêre samewerking in kreatiewe dissiplines: 'n prenteboekprojek tussen studente in Skryfkuns en Grafiese Ontwerp. Stilet XXIV (2):75-99 ISSN 1013-4573

Greyling, F. 2012. Die skrywer en nuwe publikasiekontekste: interaktiwiteit en wisselwerking in aanlyngemeenskappe – Fanie Viljoen se Pynstiller as gevallestudie. LitNet Akademies Jaargang 9 (3):442-286 ISSN 1995-5928

Greyling, F. 2012. Kreatiewe remediasie van Pynstiller deur Fanie Viljoen: Van kortverhaal na grafiese verhaal. Literator 33 (1):1-11 ISSN: 2219-8237

Greyling, F. 2011. South African children's literature and the teaching of creative writing in diverse contexts. Mousaion 29 (3)::41—58. ISSN 0027‐2639

pbr
Praktykgebaseerde navorsing (Op die spoor van kreatiewe kreature) - Illustrasie: Ian Marley

Marley, I; F Greyling. 2011.The Tracking creative creatures-project: negotiating space for interdisciplinary practice-led research at the North-West University. On Making. (An article published in On Making: Integrating Approaches to Practice-led Research in Art and Design ISBN 978-0-620-49738-1, pp169-182, a compilation of extended papers delivered at a two-day international conference, held on 15-16th October 2009, and convened by the Research Centre, Visual Identities in Art and Design, University of Johannesburg.)

Breed, CA; F Greyling. 2010. 'n Werkswyse: Die herskryf van'n komplekse Afrikaanse roman na draaiboek. Literator (31)2. ISSN: 0258-2279

Greyling, F. 2009. Die konkretisering van die fiksionele wêreld in kinder- en jeugliteratuur deur middel van die kreatiewe gebruik van paratekste. Mousaion 27(2) spes 2009. ISSN 0027‐2639

Greyling, F. 2009. Avontuur: 'n praktykgebaseerde verkenning van intermedialiteit en materialiteit in 'n boekprojek. Stilet September ISSN 1013-4573

Greyling, F & Marley, I. 2009. Op die spoor van kreatiewe kreature: 'n interdissiplinêre ondersoek na die kreatiewe proses: Projekbeskrywing. Literator 30 (1) April 2009. ISSN: 0258-2279

Greyling, SF. 2009. Skryfkunsstudente se ervaring van hul eie kreatiewe proses binne die konteks van die Op die spoor van kreatiewe kreature-projek: 'n narratiewe ontleding. Literator 30 (1) April 2009. ISSN: 0258-2279

Greyling, F & Combrink, A. 2008. 'n Storie met baie stories: Identiteit en konteks in die interpretasie en re-interpretasie van “Kierietjie, kierietjie trek weg!”  Mousaion 26(2) 2008. ISSN 0027‐2639

Combrink, A; F Greyling, H du Plessis 2008. Uit die oogpunt van die buitestander: die rol van identiteit en ruimte in die skep van 'n gemeenskapseie jeugnovelle. Tydskrif vir letterkunde 45(2) September 2008. ISSN 0041-476X

Greyling, F. 2007. Die baie lewens van Balkie: tegnologie, kinderliteratuur, grense, hibriditeit. Stilet XIX (2):144-161. ISSN 1013-4573

Greyling, F. 2005a. "Wie in Afrika komt": 'n Halwe eeu deur briewe (1897 tot 1947). Ruimte en identiteit in briewe van 'n Hollandse onderwyserspaar, Izaäk en Cato Wüst. Stilet XVII (3) 2005. ISSN 1013-4573

Greyling, F. 2005b. Jong lesers se identifisering met karakters: skryfteorie en -praktyk. Literator 26 (2) 2005. ISSN: 0258-2279

Greyling, F. 2005c. Oor grense heen: 'n Deelnemende projek ter bevordering van skryf in ontwikkelende gemeenskappe. Stilet XVII (2) 2005.

Greyling, F. 2004. Promoting Children's Literature: The challenges and possibilities of using the Internet in a developing society.Literator 25 (3) 2004. ISSN: 0258-2279

Greyling, F. 2000. Karakters vir jeugdige lesers.Literator 21(2) 2000. ISSN: 0258-2279

Greyling, SF. 1985. Oor 'n esbos, 'n panfluit en 'n bosjannetjie ofte wel Die ruimte in die kinderboek met verwysing na ‘Waar is Pappa se panfluit?’ van Elsabe Steenberg. Literator 6(2) 1985.