FRANCI GREYLING

TUIS | STORIEWERF | SKRYFWERK | KUNSTENAARSBOEKE | PROJEKTE | GEMEENSKAP | SKRYFOPLEIDING | NAVORSING | PROFIEL

Profiel

verse Illustrasie: Fanie Viljoen

Profiel

Franci Greyling

 

 

Franci Greyling is professor en vakvoorsitter van die vakgroep Skryfkuns in die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Sy is betrokke by skryfopleiding in verskeie kontekste, insluitende voor- en nagraadse universiteitsmodules, nie-formele skryfkursusse in samewerking met die ATKV-skryfskool, en gemeenskapskryfprojekte. Die afgelope paar jaar hou sy haar veral besig met die konseptualisering en uitvoering van interdissiplinêre kreatiewe en navorsingsprojekte soos Op die spoor van kreatiewe kreature, Oor die einders van die bladsy, Weerspieëling en weerklank: Gesprekke oor tipografie, topografie en tipologie en Byderhand.

Huidige navorsingsbelangstellings sluit in interdissiplinêre praktykgeleide navorsing, intermedialiteit, die multidimensionale aard van literatuur en die skep van multimodale narratiewe, plekspesifieke digitale literatuur en die onderrig van skryfkuns in diverse kontekse. Haar kreatiewe publikasies sluit in kinder- en jeugboeke, kortverhale, gedigte, kunstenaarsboeke, radiodrama en 'n webtuiste vir die bevordering van Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur, Storiewerf. In 2009/2010 was sy vir drie maande 'n navorsingsgenoot by die Internasionale Jeugbiblioteek in München.

Sy is sedert 2002 aan die Noordwes-Universiteit verbonde. Voorheen was sy vir 15 jaar Departementshoof Opvoedkundige Leiding by Hoërskool Pretoria-Noord, en vir sewe jaar onderwyser by Hoërskool Overkruin.

 

franci greyling

 

Franci Greyling

franci.greyling@nwu.ac.za

Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika

   
 

verse Illustrasie: Fanie Viljoen

Padvinder

Só verdwaal ek nie meer nie
weet ek waarheen om te ry
kan ek al wat 'n plek is
met my GPS kry.

Ons reis nou saam
en het die kaart laat bly
ons kom veilig aan
- maar waar is jy?


Illustrasie: Fanie Viljoen by 'Padvinder' (Franci Greyling)
In Vonk@verse: 'n Bundel vir jong lesers
Saamgestel deur Jeanette Ferreira en Rina Lamprecht
Best Books 2011