FRANCI GREYLING

TUIS | STORIEWERF | SKRYFWERK | KUNSTENAARSBOEKE | PROJEKTE | GEMEENSKAP | SKRYFOPLEIDING | NAVORSING | PROFIEL

Projekte

Projeklogo: Christiaan E van der Westhuizen

Oor die einders van die bladsy / Transgressions and boundaries of the page

Interdissiplinêre en kreatiewe navorsingsprojek 2009-2011 www.boekboek.co.za

Projekleiers: Ian Marley, Franci Greyling & Louisemarie Combrink


BYDERHAND

WEERSPIEëLING EN WEERKLANK

OOR DIE EINDERS VAN DIE BLADSY

KREATIEWE KREATURE

 

 

 

NWU hoofgebou Oor die einders van die bladsy

Oor die einders van die bladsy: Flip Hattingh boek op die grasperk voor die hoofgebou

'Oor die einders van die bladsy', was 'n kreatiewe projek en transdissiplinêre ondersoek na die kunstenaarsboek en die moontlikhede van praktykgebaseerde navorsing. (Transgressions and boundaries of the page: a transdisciplinary exploration of a practice-based research project by means of the artist’s book.)

Kunstenaarsboeke funksioneer buite die beperkinge van die uitgewersbedryf en is geneig om gebaseer te wees op 'n individuele kunstenaarsvisie, -konseptualisering en -uitvoering. Dit is daarom die ideale medium om kunstenaars vanuit uiteenlopende dissiplines te betrek deur speelse verkenning en ontdekking van die moontlikhede en begrensinge van die boek.

Die doel van hierdie projek was om 'n ruimte te bied waarbinne kunstenaars hul kreatiwiteit kan uitleef en kreatiewe werk kan lewer, asook om 'n ruimte te bied vir die fasilitering van formele navorsing.  

Ongeveer 40 kunstenaars (skrywers, beeldhouers, grafiese kunstenaars, en persone uit verwante rigtings soos argitektuur en taaltegnologie) is uitgenooi om kunstenaarsboeke vir die projek te maak. Hierdie boeke is in ’n groepsuitstalling opgeneem wat in 2010 by die volgende lokale uitgestal is: die J.S. Gericke Biblioteek, Universiteit van Stellenbosch, Woordfees (1-6 Maart 2010), Die Galery, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus (14 April tot 13 Mei 2010); en FADA Galery, Universiteit van Johannesburg (12-30 Julie 2010).

'n Gedrukte en digitale katalogus en 'n webtuiste (www.bookboek.co.za) kontekstualiseer en dokumenteer die projek.

Instansies wat deur die deelname van kunstenaars en navorsers betrek is, is NWU, UJ, UP, UFS, TUT en Vega. Twee gemeenskapsprojekte was ook betrokke, naamlik die Tambani Gemeenskapsprojek in Venda en die Karos en Kambro Jeugontwikkelingsorganisasie in Potchefstroom.

AP Brink

AP Brink kyk na Marni Heunis se boek "Hier zyn Duivelen" - 'n Grafiese verwerking van Duiwelskloof

Stefan Erasmus

Stefan Erasmus by sy kunstenaarsboek, ...
"Oor die einders van die bladsy" in die Fada Galery -

skryf en boekmaak

Skryf en boekmaakwerkswinkel saam met Karos en Kambro - Flip Hattingh wys hoe

boekmaakwerkswinkel

Boekmaakwerkswinkel deur Stefan Erasmus

 

 
Literator

 

'n Spesiale nommer van Literator (33:1) bevat navorsingsartikels wat uit die projek voortgespruit het.

2012

Projekwebtuiste: www.boekboek.co.za

   
 

 

Katalogus

2011

South African Artist's Books