FRANCI GREYLING

TUIS | STORIEWERF | SKRYFWERK | KUNSTENAARSBOEKE | PROJEKTE | GEMEENSKAP | SKRYFOPLEIDING | NAVORSING | PROFIEL

Projekte

kreature Projeklogo: Ian Marley

Op die spoor van kreatiewe kreature/ Tracking Creative Creatures

Interdissiplinêre en kreatiewe navorsingsprojek 2007-2009

Projekleiers: Franci Greyling & Ian Marley


BYDERHAND

WEERSPIEëLING EN WEERKLANK

OOR DIE EINDERS VAN DIE BLADSY

KREATIEWE KREATURE

 

 

 

snowflake

Uitstalling Aardklop 2007 - Snowflake-gebou

Op die spoor van kreatiewe kreature, is 'n kreatiewe projek en interdissiplinêre ondersoek na die kreatiewe proses. Die kreatiewe gedeelte van die projek het tussen Januarie en September 2007 plaasgevind en 'n hoogtepunt bereik in 'n uitstalling in die Snowflake-gebou tydens die Aardklop Nasionale Kunstefees. Die projekleiers en kurators, Ian Marley en Franci Greyling, is verbonde aan die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte in onderskeidelik Grafiese Ontwerp en Skryfkuns.

Ian Marley

In die projek het 'n groot verskeidenheid kunstenaars dieselfde visuele stimulus gekry en is hulle uitgenooi om dit as vonk vir hul eie kreatiewe werk te gebruik. Die grafiese werk wat die beginpunt van alles is, het sy oorsprong by die vyfjarige Joshua Marley wat vir sy pa fantasiefigure vertel het ("Daddy let met tell you a creature…”). Ian het nege van dié kreature geïllustreer wat dan as basis vir die projek dien.   

Die projek bestaan uit die volgende bene:

ʼn Vlagskipprojek met vyf en twintig genooide kunstenaars. Die kunstenaars sluit in gevestigde professionele kunstenaars uit verskeie velde, enkele opkomende kunstenaars en 'n selfbemagtigingsgroep.

Onderrig: Studente in Skryfkuns en Grafiese Ontwerp het as deel van die onderrig­program aan die projek deelgeneem.

Gemeenskapsbetrokkenheid: Onderwysers en leerders van skole in Potchefstroom en Promosa is by die projek betrek. Kursusgangers by verskeie skryfkursusse is betrek. 'n Landswye skryfkompetisie op Storiewerf vir kinders en volwassenes het die breër gemeenskap by die projek ingesluit.

Navorsing. Op die spoor van kreatiewe kreature: 'n Interdissiplinêre ondersoek na die kreatiewe proses  is as navorsing onderneem in die Navorsingseenheid: Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks.

In totaal het meer as 500 persone tussen die ouderdomme van 3 en 75 jaar aan die projek deelgeneem.

Die uitstalling het die volgende ingesluit:Verskeie kunswerke insluitende beelde, grafiese werk, kunstenaarsboeke, foto’s, skilderye, installasiewerk, ens. Musiek: klankopnames van Sanko Lewis (rekenaar) en Gerrit Jordaan (CD-speler); Digitale katalogus – beskikbaar op rekenaar; Skyfievertoning: die skyfies van voorgelese gedigte en die werk van die skole in Potchefstroom is deurgaans vertoon (saamgestel deur Sanko Lewis); Prosestafel: 'n Uitstalling van kunstenaars se voorafwerk het die kreatiewe proses uitgebeeld. By die uitstalling is ook poskaarte verskaf vir terugvoer van besoekers; Opvoering: Opvoering van die kabaret, Die Blerbeksusters, van Leon de Villiers. Die kabaret is elke aand in die Snowflakegebou opgevoer. 'n Aparte uitstalling van die skolewerk is by die High School for Girls gehou met Ben Dreyer as koördineerder.

ruimte

angus taylor

Angus Taylor

francios visser

 

Markus Steinman

Markus Steinman

Talking beads

Talking Beads - selfbemagtigingsgroep

skryfkuns en die kreatiewe kreature

Skryfkunsstudente en die kreature...

 
Literator

 

'n Spesiale nommer van Literator (30:1) bevat navorsingsartikels wat uit die projek voortgespruit het.

2009 Gasredakteurs: Franci Greyling & Ian Marley

Meer oor die projek: Greyling, S.F. & Marley, I. 2009. Op die spoor van kreatiewe kreature: 'n interdissiplinêre ondersoek na die kreatiewe proses: Projekbeskrywing. Literator 30 (1) April 2009. ISSN: 0258-2279