FRANCI GREYLING

TUIS | STORIEWERF | SKRYFWERK | KUNSTENAARSBOEKE | PROJEKTE | GEMEENSKAP | SKRYFOPLEIDING | NAVORSING | PROFIEL

Skryfopleiding

atkv-skryfskool

 

ATKV-Skryfskool

Aanbieding van werkswinkels en lesings by die ATKV-Skryfskool, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit

Meer inligting en besprekings: Kobie van Aswegen - kobie.vanaswegen@nwu.ac.za


SKRYFKUNS NWU

ATKV-SKRYFSKOOL

KINDERBOEKSKRYFSKOOL

 

 

lenteskool 2014

Lenteskool 2014

Jaarlikse kursusse van die ATKV-Skryfskool:
Herfsskool
Lenteskool
Kanselierskursusse
Gemeentebladkursus