FRANCI GREYLING

TUIS | STORIEWERF | SKRYFWERK | KUNSTENAARSBOEKE |PROJEKTE | GEMEENSKAP | SKRYFOPLEIDING | NAVORSING | PROFIEL

Skryfopleiding

nwu

nwu

Skryfkuns - Noordwes-Universiteit

Voorgraadse en nagraadse onderrig in Skryfkuns aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus


SKRYFKUNS NWU

ATKV-SKRYFSKOOL

KINDERBOEKSKRYFSKOOL

 

 

 

skryfkuns in die galery

Skryfkuns 121 in gesprek met Cathedra, NWU Galery

qr projek

Skryfkuns 221 - Plekspesifieke digitale literatuur

skryfkuns in botaniese tuin

Skryfkuns in die NWU botaniese tuin

drama

'n Eie drama geskryf en opgevoer: Jente Rhebergen en Marcel Spaumer (honneurs)

studentebundel

Bekendstelling: (S)ink en sweef - 2013 se eerstejaarsbundel

Die vakgroep Skryfkuns is deel van die Skool van Tale, Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)

Op voorgraadse vlak bestaan die kursus uit die volgende modules:

SKRK111: Inleiding tot Skryfkuns
SKRK121: Skryf van prosa
SKRK211: Skryf van poësie
SKRK221: Skryf van kinder- en jeugliteratuur
SKRK311: Skryf van drama
SKRK321: Skryfkuns in toepassing

Op honneursvlak: honneurs in Afrikaanse Skryfkuns

Nagraadse studies (MA en PhD) vorm deel van Afrikaans- en Nederlands

 
Literator

 

'n Spesiale nommer van Literator (34:2) het as Festschrift vir Hans du Plessis verskyn. Van dié artikels handel spesifiek oor Skryfkuns en die onderrig van Skryfkuns in Suid-Afrika.

2013 Gasredakteur: Franci Greyling